Makedonya Dünyanın en Ucuz Ülkesi

makedonya ucuz

TÜİK’in haber bülteninde, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle yürütülen SGP çalışmaları çerçevesinde Avrupa Karşılaştırma Programına katılan 37 ülke için, ”Tüketim Mal ve Hizmetleri” ve seçilmiş alt gruplarına ilişkin 2011 yılı karşılaştırmalı fiyat düzeyi endeksleri verildi.
SGP Tüketim Mal ve Hizmetleri grubunda, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin yanı sıra, Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nin (EFTA) 3 ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), üyelik müzakereleri devam eden 1 ülke (Hırvatistan), 4 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) ve 2 potansiyel aday ülke (Arnavutluk ve Bosna-Hersek) karşılaştırıldı.

”Tüketim Mal ve Hizmetleri”ne ilişkin fiyat düzeyi endeksi 62 olan Türkiye, 37 ülke arasında 29. sırada yer aldı. 2011 yılı sonuçlarına göre, Tüketim Mal ve Hizmetleri grubunda AB üyesi 27 ülkenin ortalama fiyat düzeyi 100 iken, 37 ülke içinde İsviçre 162 ile en yüksek, Makedonya ise 45 ile en düşük fiyat düzeyine sahip ülke oldu.

Fiyat düzeyi endeksi alt gruplarında Türkiye’nin, fiyat düzeyi endeksi 104 olan kişisel ulaşım araçlarında, 94 ile tüketici elektroniğinde, 92 olan alkollü içkiler ve sigarada Avrupa ülkelerinin üzerinde olması dikkati çekti.

Buna karşılık, ulaştırma hizmetleri 54, mobilya ve yer döşemeleri 59, giyim ve ayakkabı 65 gruplarında fiyat düzeyinin düşük olduğu gözlendi.

Türkiye’de 2011’de tüketim mal ve hizmetleri geneli ve seçilmiş alt gruplarına ilişkin fiyat düzeyi endeksleri şöyle:

Harcama Grupları Fiyat Düzeyi Endeksi (AB27=100)

Tüketim Mal ve Hizmetleri Genel 62

Gıda ve Alkolsüz İçecekler 80

Alkollü İçkiler ve Sigara 92

Giyim 65

Ayakkabı 65

Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar 70

Mobilya ve Yer Döşemeleri 59

Ev Aletleri 91

Tüketici Elektroniği 94

Kişisel Ulaşım Araçları 104

Ulaştırma Hizmetleri 54

Haberleşme 81

Lokanta ve Oteller 71

Ülkeler itibariyle tüketim mal ve hizmetlerinin genel olarak sıralaması

da şöyle:

ÜLKELER TÜKETİM MAL VE HİZMETLERİ

İsviçre 162

Norveç 151

Danimarka 142

İsveç 128

Finlandiya 125

Lüksemburg 122

İrlanda 117

İzlanda 114

Belçika 112

Fransa 111

Hollanda 108

Avusturya 107

Almanya 103

İtalya 103

İngiltere 102

AB27 100

İspanya 97

Yunanistan 95

Güney Kıbrıs Rum Yön. 89

Portekiz 87

Slovenya 84

Estonya 79

Malta 78

Çek Cumhuriyeti 77

Letonya 74

Hırvatistan 74

Slovakya 72

Litvanya 66

Macaristan 64

Türkiye 62

Polonya 60

Romanya 60

Karadağ 59

Bosna-Hersek 57

Sırbistan 57

Bulgaristan 51

Arnavutluk 51

Makedonya 45 ( Dünyanın en ucuz Ülkesi )

 

-Satın alma Gücü Paritesi-

Satın alma Gücü Paritesi (SGP), ulusal para birimiyle ifade edilen ekonomik göstergeleri, ortak bir para birimine dönüştüren, farklı para birimlerinin satın alma gücünü eşitleyen bir dönüşüm oranı. SGP’nin döviz kuruna bölünmesiyle elde edilen değer, ülkelerin fiyat düzeylerinin göstergesi olup, fiyat düzeyi 100’den büyükse bu ülke karşılaştırılan ülke veya ülke grubuna göre pahalı, 100’den küçük ise ucuz olarak ifade ediliyor.

 
 

Son Haberler

 
 

Paylaş